Машини
Индустрии

Свежи плодове и зеленчуци

Свежи плодове и зеленчуци

ТАКТ 2007 предлага ефективни решения за дозиране, опаковане и кашониране на плодове и зеленчуци.

 

Работата със свежи плодове и зеленчуци изправя производителите пред редица предизвикателства, свързани с характеристиките на продуктите. Тези предизвикателства варират от наличието на замърсители до склонността на продуктите да залепват по контактните части на машините, което може да доведе до загуби. 

 

Машините, предоставяни от компанията, са проектирани да работят със свежи продукти възможно най-надеждно, деликатно и прецизно. Постигането на баланс между високите скорости и внимателната автоматизация на производствената линия, ни позволява да постигаме значително по-добри резултати в кратки срокове.