Машини
Индустрии

Тестени изделия

Тестени изделия

Тестените изделия като хляб, бисквити, солети или макарони изправят индустрията пред разнообразни предизвикателства - от управлението на специфични размери и форми до справяне с лепкавостта на суровините или чупливостта на продукта.

 

Наличието на качествено оборудване е от решаващо значение за отрасъла и отделните бизнеси, особено когато става въпрос за тестени изделия и опаковането им. Такова оборудване не само би отговарило на изискванията на потребителите, но и на новите тенденции в областта на опаковането, което е ключов фактор за успеха в съвременния пазар.


ТАКТ 2007 предлага технологии, които поддържат високи скорости, включително при по-деликатни и чупливи форми. Нашите приложения предотвратяват залепването, дори при наличието на течни добавки, и постигат желаните резултати, съответстващи на маркетинговите цели на производителя.