Машини
Индустрии

Гредери

Гредери

ТАКТ 2007 ЕООД  Ви представя Flex Grader на ISHIDA - предназначени за автоматично сортиране, класиране и качествена проверка на различни видове продукти. Те са снабдени с високоточни сензори и възможност за обработка на изображения, което гарантира прецизност и надеждност при класификацията на продуктите чрез технологията AI (изкуствен интелект), най-новият софтуер за точни предварителни прогнози на теглата в последната микросекунда за перфектна селекция на продуктите от компанията изобретила комбинираното претегляне. Благодарение на възможността за модулност, системите могат бързо да се преконфигурират, разширят или намалят, за да отговорят на текущите работни изисквания, както и лесно поддържане на хигиените изисквания.