Машини
Индустрии

Динамични контролни везни

Динамични контролни везни

ISHIDA е световен лидер в производството на системи за контрол на теглото, познати с наименованието "checkweighers". Тези системи осигуряват висока точност и надеждност при измерването и контрола на теглото на продуктите, което гарантира качество и надеждност в производствения процес.


Динамичните контролни везни ISHIDA се интегрират в производствената линия и автоматично измерват теглото на всяка единица продукт, като гарантират, че тя отговаря на предварително зададените спецификации. В случай на отклонение от желаното тегло, везната предприема автоматични действия, като например изхвърлят продукти с грешно тегло или активират предупредителни сигнали, което помага за предотвратяване на грешки и оптимизиране на производствения процес.


С различни продуктови семейства те могат да се прилагат в множество отрасли и за различни видове продукти, независимо дали става дума за хранителни продукти, фармацевтични или козметични препарати, стоки за бита и много други. Винаги се предлагат решения, които се адаптират към конкретните нужди на клиента. Това включва възможности за настройка на системата според специфичните изисквания за тегло и скорост на линията, както и за интеграция с други производствени системи.


Едно от ключовите предимства на динамичните контролни везни е тяхната висока точност благодарение на прецизни тегловни клетки, които ISHIDA сама произвежда. Това не само гарантира качество и съответствие с регулациите, но и подобрява ефективността на  всеки производител.