Машини
Индустрии

Мониторинг на ефективността

Мониторинг на ефективността

Системата за мониторинг на производствената ефективност IDCS II интегрирана във Вашите динамични контролни везни запаметява информацията от всеки един измерен пакет в защитена база данни, осигурявайки Ви богат източник на ценна продуктова информация. Генерираните статистически диаграми Ви дават ясна представа за това, колко добре линията контролира измерването на продуктите. Системата свързва от 1 до 100 контролни везни, намалявайки риска от неизпълнение, генерира доклади. Този продукт значително ще намали разходите Ви и ще оптимизира производството.