Специфично оборудване

ЗА КЛИЕНТИ В РАЗЛИЧНИ ИНДУСТРИИ

 

СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР 

В ТАКТ 2007 ЕООД проектираме и предоставяме висококачествено оборудване, включително нестандартно и специализирано оборудване, в отговор на производствените ви нужди. 

За всеки клиент можем да проектираме елеватори, конвейри, транспортни пътеки, бункери и друго оборудване със специфични параметри за пространство, вместимост и товарен лимит. Пълното оборудване, необходимо за автоматизацията на производствения цикъл, може да бъде адаптирано спрямо индивидуалните нужди на всеки клиенти и изискванията за конкретния продукт. 

За клиенти, които търсят конкретен вид специфично оборудване, което не е част от нашето текущо портфолио, нашата компания извършва проучване, открива възможни производители на желаното оборудване, и осъществява контакт с тях. След това улесняваме процеса на доставка и интегриране на специфичното оборудване във Вашата производствена линия.

В допълнение, предлагаме пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване и сервиз за всяко предоставено от нас оборудване.

Свържете се с нас за повече информация.